Odstąpienie od umowy, reklamacja

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Konsument zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy i przesłać je do informacji Sprzedającego.

Kupujący traci możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w przypadku gdy Towar został przez niego uszkodzony, zniszczony lub nosi ślady użytkowania.
Informacja Konsumenta o odstąpieniu od umowy winna być pisemna, pod rygorem nieważności, wysłana pocztą tradycyjną lub internetową, na adres Sprzedającego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kupujący zobowiązany jest odesłać Sprzedającemu Towar w takim samym stanie, w jakim Towar otrzymał. Musi on być kompletny, tzn. w oryginalnym opakowaniu, z paragonem, gwarancją i instrukcją obsługi. Ponadto towar powinien być czysty, nieuszkodzony, bez widocznych śladów użytkowania.
Zwrot niekompletnego, uszkodzonego Towaru, bez opakowania lub noszącego ślady użytkowania nie zostanie przyjęty. Towar zostanie zwrócony Kupującemu.
Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi równowartość kwoty jaką ten za Towar zapłacił, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez niego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków będzie realizowany w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności. Koszty dostawy nie są zwracane.
Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem, lub potwierdzenia odesłania Towaru.

Rękojmia, gwarancja, reklamacje

Sprzedający zapewnia, że sprzedaje Towar wolny od wad. Jednocześnie jest on odpowiedzialny względem klienta, jeśli takowa wada zostanie przez Konsumenta wykryta. Sprzedający nie odpowiada za wady Towaru, jeśli do ich powstania przyczynił się Konsument lub osoby trzecie.
Kupujący powinien, bez zbędnej zwłoki, poinformować Sprzedającego o wadach Towaru.
Gwarancja na Towar udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia wejścia Towaru w posiadanie Kupującego i obejmuje ona tylko na Towary, które u niego zakupił.

Reklamację można złożyć drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres kontakt@frahs.pl Czas odpowiedzi to maksymalnie 30 dni.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń które:

– wynikają z normalnego użytkowania Towaru, są natury mechanicznej,
– wynikają ze zmian, modyfikacji, napraw bez wiedzy i udziału Sprzedającego, lub wbrew jego instrukcjom,
– wynikają z użytkowania niezgodnego z instrukcją, albo w celach niezgodnych z technicznymi parametrami i przeznaczeniem lub wynikające z zaniedbań Kupującego,
– zostały spowodowane działaniem czynników zewnętrznych środowiska, wynikające z niewłaściwego przechowywania,
– zostały spowodowane interwencją niewykwalifikowanej osoby, lub zmianą parametrów,
– są wynikiem elektrycznych zakłóceń, przepięć, czy wyładowań atmosferycznych,
– powstały z powodu innych okoliczności, niezależnych od sprzedającego.
Warunki gwarancji opisane są szczegółowo w Warunkach Reklamacji oraz podlegają regulacjom prawnym RP. Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej pocztą, lub drogą elektroniczną. Przy składaniu reklamacji wymagany jest dowód zakupu. Formularz reklamacyjny dostępny jest do pobrania tutaj.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Sklep internetowy, z którego korzystasz używa plików cookies. Więcej informacji na polityka prywatności.